Welzijn en zorg

Veel zorg- en welzijnsorganisatie moeten zich een weg banen in de wereld van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Dat betekent veel veranderingen. Ik help organisaties om veranderingen in gang te zetten en om goed in beeld te komen. Strategische uitgangspunten vertaal ik naar communicatieve uitgangspunten en naar concrete communicatiemiddelen.

Zorgen dat mensen tot hun recht komen

Waarom zorg en welzijn? Mijn hart ligt in het sociaal domein: in zorg en welzijn, maar ook in participatie en onderwijs dat daar onlosmakelijk mee verbonden is. Die voorkeur heeft te maken met mijn innerlijke drive: ik vind het belangrijk dat ieder mens tot zijn recht komt in onze samenleving en wil hier graag aan bijdragen.

 

 

Veranderingen in gang zetten en resultaten in beeld brengen

 

 

Mail Fia

Tel: 06 28 08 23 29

Adres: Burg. Ketelaarstraat 26, 2361 AC Warmond

KvK: 28109270