Welzijn en zorg

Veel welzijns- en zorgorganisatie moeten zich een weg banen in de wereld van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Dat betekent veel veranderingen. Ik help organisaties om veranderingen in gang te zettenĀ en om goed in beeld te komen. Strategische uitgangspunten vertaal ik naar communicatieve uitgangspunten en naar concrete communicatiemiddelen.

Zorgen dat mensen tot hun recht komen

Waarom het welzijn en zorg? Mijn hart ligt in het sociaal domein: in welzijn en zorg, maar ook in participatie en onderwijs dat daar onlosmakelijk mee verbonden is. Die voorkeur heeft te maken met mijn innerlijke drive: ik vind het belangrijk dat ieder mens tot zijn recht komt in onze samenleving en wil hier graag aan bijdragen.

 

 

Veranderingen in gang zetten en resultaten in beeld brengen

Project VrijeVogelAcademie

Vanuit deze drive ben ik bezig met het oprichten van de VrijeVogelAcademie Het wordt een plek voor thuiszittende jongeren die graag iets willen leren. Zij ontdekken hier wat en hoe ze willen leren. De intrinsieke motivatie wordt weer leidend. Meer info.

 

Mail Fia

Tel: 06 28 08 23 29

Adres: Burg. Ketelaarstraat 26, 2361 AC Warmond

KvK: 28109270