Klanten

Gemeenten/Rijksoverheid

 • Gemeente Purmerend¬†– communicatie stadsbeheer, groencompetitie (Entente Florale), interne communicatie, afval
 • Rijkswaterstaat online stappenplan voor gemeenten over communicatie afval scheiden
 • Gemeente Rijswijk – communicatie inwoners hoe hun buurt groener, milieuvriendelijker, duurzamer te maken
 • 13 gemeenten in Noord-Holland – communicatiestrategie om burenhulp en vrijwilligerswerk te stimuleren i.h.k.v. kanteling Wmo
 • Gemeente Zoetermeer teksten Participatiewet
 • Gemeente Beverwijk – teksten veelgestelde vragen sociaal domein
 • Gemeente Kaag en Braassem – interim-communicatieadviseur: verbetering beleid burgerparticipatie, communicatiebeleidsplan, internetbeleid en communicatie rond dorpshart Leimuiden, jeugdhonk en subsidiebeleid
 • Gemeente Katwijk – interim-communicatieadviseur: communicatie rond opvang daklozen en verslaafden, verbetering beleid burgerparticipatie, inter- en intranetbeleid, communicatie waterplan, opzetten redactieraad
 • Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten – Interim-communicatieadviseur op strategisch en tactisch niveau: o.a. communicatie rond nieuwe werkmethode en nieuwe organisatieonderdelen, hoofdredactie interne media

 

Non-profit

 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – 5-jarenplan, teksten
 • ESTA, European String Teachers Association, vereniging voor muziekdocenten strijkinstrumenten – positionering en vernieuwing communicatie
 • Vereniging Hogescholenteksten
 • Sectorinstituut Openbare Bibliotheken – communicatieadvies diverse projecten, webredactie, PR bibliotheekcongres
 • Muziekschool Katwijk – vernieuwing huisstijl en website, communicatiestrategie, positionering, brochures, tekst huis-aan-huiskranten
 • Musica Antica da Camera – perscontacten en verbeteren website

 

Profit

 • Training Meer grip op gedrag in 6 stappen i.s.m. gedragswetenschapper Madelief Bertens
 • Gen25 – webteksten voor¬†www.gen25.nl
 • Hekkens Communicatie – webteksten
 • Zermelo Roostersoftware – advies verbetering website
 • Preventure – sparring-partnergesprek en folderteksten
Mail Fia

Tel: 06 28 08 23 29

Adres: Burg. Ketelaarstraat 26, 2361 AC Warmond

KvK: 28109270